Cliënten verdienen de beste ondersteuning en begeleiding bij het (terug)nemen van de eigen regie over hun leven. Daarvoor is het belangrijk om goed te weten wanneer je wel of niets iets doet en, misschien nog wel belangrijker, wat je dan precies inzet.
Invloed hebben op het herstelproces van de ander. Deze trainingen gaan over de relationele sfeer tussen de hulpgever en hulpvrager. Het ‘samen’ staat voorop. Zicht krijgen op eigen gedrag, de ander leren begrijpen, en leren hoe je hier vervolgens expliciet gebruik van kunt maken.

Trainingen die wij aanbieden

Iedereen is ergens voor gemotiveerd, ook al lijkt dat soms niet zo. In deze training leer je de ambivalentie te onderzoeken en door vragen stellen, reflectie en andere tools uit de Motivational Interviewing verandering op gang te brengen.

De krachten van je cliënt zijn het uitgangspunt om problemen op te lossen. Je leert deze krachten bij de ander naar boven halen en concreet gebruiken om herstel te bereiken.

Hoe ben je ‘bewust bewogen’? Hoe nabij mag de ander komen, waar ligt de grens van je professionaliteit? Je staat naast de ander en bent open over wie jij bent, maar je kent ook je grenzen en kan die aangeven.

Voorkom dat je terechtkomt in een escalatie, zonder je kop in het zand te steken. Stel grenzen en geef aan wat je verwacht, op een manier die het conflict vermindert.

Iedereen is een ervaringsdeskundige op een bepaald gebied. Hoe zet je als professional jouw ervaringskennis in binnen je werk, op zo’n manier dat het een kracht is?

Hulpverlenen begint met luisteren. Hoe zorg je ervoor dat de ander zich gehoord voelt? Wat heeft iemand nu van jou nodig? Leer aan te sluiten op het spoor van je cliënt en stap in zijn of haar belevingswereld.

Voor wie

Je werkt als professional binnen de sector zorg en welzijn, als begeleider, groepsleider, coördinator of beleidsmedewerker. Je bent hier korter of langer geleden begonnen met de wens om er voor anderen te kunnen zijn. Je hebt daarin je resultaten geboekt maar je zoekt naar meer verdieping in je werk. In je werk heb je te maken met mensen waarvan hun leven op enig moment ontwricht is geraakt en zoekt naar manieren om bij hen aan te sluiten op zodanige manier dat je hen ook tot ondersteuning kunt zijn in hun herstelproces.

Resultaat

  • Aansluiten bij de motivatie van je cliënt;
  • Vergroten van betrokkenheid: meer naast je cliënt gaan staan;
  • Eigen kracht van je cliënt onderzoeken en versterken;
  • Vergroten van luistervaardigheid: wat zegt de ander nu echt?
  • Je eigen grenzen kennen: hoe nabij mag de ander komen?
  • Je eigen kwetsbaarheid als kracht kunnen inzetten.

Aanpak

In deze trainingen nemen we de tijd om te onderzoeken hoe je meer van betekenis kunt zijn en een grotere impact kunt hebben.
We gaan aan de slag met hoe je aandacht kunt blijven houden voor de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Je leert verschillende gesprekstechnieken toe te passen vanuit een natuurlijke basishouding. Door middel van praktijkopdrachten pas je vaardigheden toe in het dagelijkse werk.